Lezingen

spreken

De komende tijd zal ik volgende bijdragen verzorgen:
Dag Liefste, 7 maart 2016, verzorgingstehuis Groot Hoogwaak. Uitleg over de mogelijkheden van mijn bijdrage aan een dag van afscheid voor een geliefde die gestorven is.

Dag Liefste, 23 maart 2016, verzorgingstehuis Sint Jeroen. Uitleg over de mogelijkheden van mijn bijdrage aan een dag van afscheid voor een geliefde die gestorven is.

Pionieren met Windkracht 3pt0, inleiding over de pioniersplek Windkracht 3pt0 en  de locatie Windkrachthuis tijdens oecumenische ontmoeting kerkelijke bestuurders in Noordwijk.

Workshop-middag Kliederkerk, op verzoek van Welzijnswerk Katwijk verzorg ik in samenwerking met Peter van der Beek voor kerkelijke vrijwilligers een worshopmiddag over Kliederkerk.

Afgelopen jaren heb ik de volgende lezingen en workshops gegeven:
Toespraak tijdens Wereldlichtjesdag, december 2016, Noordwijk

Zegenen van een plek, workshop in samenwerking met Berthe van Soest tijdens het Landelijk Missioniar Festival in Utrecht, november 2016

College over liturgie in vrijzinnige geloofsgemeenschappen,  Vrije Universiteit door Remonstranten en de Vereniging van Vrijzinnig Protestanten maart 2016. Mijn bijdrage bestond uit toelichten van alternatieve rituelen in mijn pioniersplekken.

Kerkdienst bij de opening van Librisboekhandel van der Meer, januari 2016

Over de 40dagentijd, les voor groep 7 en 8, Christelijke Basisschool Wakersduin, Noordwijk

Pionieren met MijnKerk.nl, College Missionaire Specialisatie, 30 oktober 2016

Pionieren in reallife en op het internet, lezing themamiddag, georganiseerd door de Lichtboog in Almere, 8 oktober 2016

, verschillende bijdragen aan interreligieuze ontmoetingen in Noordwijk vanaf 2015

Pastoraat en Internet, workshop over pastoraat via MijnKerk.nl tijdens het Landelijk Missionair Festival, 2015

Pionieren met MijnKerk.nl, College Missionaire Specialisatie, 4 november 2014

Grenzen verleggen, hoofdlezing over pastoraat en social media tijdens Landelijke Pastorale Dag, 29 maart 2014

Toespraak bij feest van de geboorte van Mohammed, 25 januari 2014

Workshop Social Media voor beginnners, tijdens Dag van de Communicatie PKN, 1 juni 2013, Landelijk Diensten Centrum, Utrecht.

Spinnen of weven, Workshopmiddag IWFT, november 2012
Lezing en debat over Social Media

Maak het nieuw, zaterdag 24 november 2012, Amersfoort
Interactieve lezing tijdens de dag over liturgie georganiseerd door de Remonstrantse Broederschap, over verbinden van nieuwe en oude vormen in de liturgie.

Kerk2012, 3 november 2012
Landelijk dag over kerk en sociale media voor beginners en ervaren gebruikers. Workshop over pastoraat en sociale media. http://www.kerk2012.nl/

De kunst van het pionieren, 11 oktober 2012
Inleiding over mijn pioniersavonturen opgedaan in Breda en Noordwijk, tijdens de borrel van de LinkedIngroep: Predikant en Pastores. IKON, Bergweg 16 te Hilversum.

Nacht van de Theologie,  21 juni 2012, Hermitage Amsterdam
Als genomineerde spraakmakende theoloog column uitgesproken ‘vreemdeling in het paradijs’

Toelichting visienota PKN in Protestantse Gemeente te Noordwijk, 6 juni 2012

Workshop Kerk en Media tijdens dag van de communicatie PKN,  2 juni 2012, Utrecht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *