Houvast

(kopie: De Redder, Charlotte van Pallandt)
De Redder, Charlotte van Pallandt (kopie)

Kan ik zonder angst
mijn ontwrichte binnenkant
toevertrouwen aan de Eeuwige?
Jij,  – die onder al mijn gewoel –
in het hart van het briesende
geweld, zegt; Ik ben.

Noem me stilte, noem me
stevigheid, noem me houvast.
Laat tot je doordringen:
Ik ben.

Zal de morgen komen, dat
alles in mij wegtrekt, de mist
in mijn hoofd, de pijn in mijn lijf,
het bange en dat wat mij bang maakt?

Voorlopig blijf ik prevelen.
Noem ik Je: houvast,
stevigheid, stilte…

(Antwoord bij Psalm 46, in de vertaling van Ida Gerthardt en Marie van der Zeyde)